ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ „SАSAS JEKHVAR JEKH – СИ БЕШЕ ЕДНАШ“

PDFПечатиЕ-пошта

( 0 Гласа )

Активностите во врска со проектот „Sasas Jekhvar Jekh – Once upon a time...“ дојдоа до својот крај. Последните активности вклучуваа рангирање на дополнителни бајки од Романија, изработка на брошурата и концептот за последователниот проект преку кој собраните бајки ќе се објават во Европска ромска книга на бајки.

Стратешкото партнерство „Sasas Jekhvar Jekh – Once upon a time...“ започна во септември 202о година и траеше 16 месеци до декември 2021. Во него учествуваа партнерски организации од Германија, Унгарија, Бугарија, Грција, Романија, Турција, Србија и Северна Македонија.
Проектот го финансираше Европската комисија преку Еразмус + програмата, а го координираше германската организација Југендстил.

END OF THE PROJECT „SASAS JEKHVAR JEKH – ONCE UPON A TIME”
The activities related to the project "Sasas Jekhvar Jekh - Once upon a time ..." came to its end. The last activities included ranking of additional fairy tales from Romania, elaboration of the brochure and the concept for the follow-up project with which the collected fairy-tales will be published in a European Roma Fairy Tale Book.
The strategic partnership "Sasas Jekhvar Jekh - Once upon a time ..." started in September 2020 and lasted for 16 months until December 2021. Part of it were organizations from Germany, Hungary, Bulgaria, Greece, Romania, Turkey, Serbia and North Macedonia.
This project was financed by the European Commission through the Erasmus + programme, and the coordinator was the German organization JugendStil.

Повеќе фотографии на следниот линк:NUUB Facebook

 

 

Сподели на Facebook