ДОКУМЕНТИ

PDFПечатиЕ-пошта

icon Закон за културата (223.06 kB)

icon Закон за библиотеките (209.76 kB)

icon Закон за задолжителен примерок (114.48 kB)

icon Правилник за користење и чување на библиотечниот материјал (996.58 kB)

Завршни сметки, 2016

Даночен биланс, 2016

Завршни сметки, 2017

Даночен биланс, 2017

Финансиски извештај, 2018

Завршни сметки, 2018

Даночен биланс, 2018

Пријава за вработување за оглас 1/2018

Одлука за вработување за оглас 1/2018

Годишен извештај за 2017 година

Годишен извештај за 2018 година

Пријава за вработување за оглас 1/2019

Јавен оглас 1/2019

Одлука за вработување за оглас 1/2019

Јавен оглас 2/2019

Пријава за вработување за оглас 2/2019

Одлука за вработување за оглас 2/2019

Кодекс за административни службеници

Завршни сметки, 2019

Постапка за работа и план при отварање на библиотеката во услови со COVID – 19 во НУУБ “Св. Климент Охридски” Битола, во СЕКТОРОТ Информации, заштита, репрографија, книжен фонд и услуги

Правилник за ракување со библиотечен материјал во услови на пандемија

Работна етика на НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола

План за отворање на НУУБ „Св. Климент Охридски“ - Битола во услови на пандемија

Стратегија за online учење

Кодекс за комуникација при учење на далечина

Јавен повик избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање иили транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Инструкција по јавен повик

Список на движни ствари по јавен повик

Завршни сметки, 2020

Годишен план за спречување на корупција

Интерна процедура за спроведување на ЈН

Сподели на Facebook